Nawiewniki

Nawiewnik to urządzenie, które umożliwia doprowadzenie powietrza do pomieszczeń, w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna, lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach, nawiewniki pozwalają doprowadzać świeże powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że nawiewniki montujemy w pokojach i ewentualnie w kuchni, następnie powietrze przepływa przez całe mieszkanie do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi (kuchnia, łazienka, WC), gdzie jest usuwane na zewnątrz wraz z powstałymi zanieczyszczeniami.

RODZAJE NAWIEWNIKÓW POD WZGLĘDEM DZIAŁANIA

HIGRO - nawiewniki higrosterowane - urządzenie sterowane automatycznie, posiadają czujnik (taśma poliamidowa), który analizuje zmiany poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu i zmienia otwarcie nawiewnika. Wilgotność względna zależy m.in. od poziomu zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywanych czynności, takich jak oddychanie, pocenie się, pranie, gotowanie, suszenie itp. Im wyższa wilgotność względna, tym bardziej otwarty nawiewnik i większy napływ powietrza do pomieszczenia.

Nawiewniki reagują na zmiany w zakresie wilgotności względnej od 30% do 70%. Prawidłowo działający nawiewnik dostarcza określoną minimalną ilość powietrza dla wilgotności do 30%, w przedziale 30% - 70% przepływ ulega stałemu zwiększeniu, a po wyżej 70% dostarczana jest maksymalna ilość powietrza określona dla danego produktu. Nawiewniki higrosterowane nie wymagają obsługi użytkownika, jednak w większości przypadków posiadają możliwość ustalenia blokady w pozycji przepływu minimalnego.

PRESO - nawiewniki ciśnieniowe - samoregulujące, gdzie wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia, zwiększa się napływ powietrza. Każdy nawiewnik, aby mógł być zaliczony do tej grupy, musi posiadać ograniczenie - blokadę w okapie lub nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. w przypadku silnego podmuchu wiatru. Nawiewniki ciśnieniowe dodatkowo mogą być wyposażone w ręczną blokadę, ograniczającą przepływ do minimum.

INOTO - nawiewniki sterowane ręcznie - użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, a więc zmieniając położenie przepustnicy decyduje o ilości dostarczanego powietrza. Nawiewniki sterowane ręcznie nie chronią jednak przed nadmiernym napływem powietrza oraz nie uwzględniają zmian parametrów powietrza wewnętrznego.

WENTYLACJA DOSTOSOWANA DO POTRZEB

 • powietrze nawiewane jest w zależności od zapotrzebowania,
 • jest uzależniona najczęściej od:
  • pory dnia,
  • temperatury powietrza w pomieszczeniu,
  • ilości osób przebywających w mieszkaniu,
  • od wykonywanych czynności;
 • ogranicza straty ciepła w pomieszczeniach nieużywanych,
 • umożliwia sprawną wentylację w miejscach, gdzie jest to konieczne,
 • zapewnia komfort użytkowników.

FORMULARZ KONTAKTOWY

W razie pytań zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.